Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να παραθέσετε τα προθήματα IPv4 που έγιναν αποδεκτά από το Edge από το ομότιμο BGP πριν εφαρμόσετε τα φίλτρα εισερχομένων γειτονικών BGP που έχουν ρυθμιστεί στο Orchestrator.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα προθήματα λαμβάνονται από το Edge από έναν γειτονικό BGP. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση δρομολογήσεων γειτονικού BGP που ελήφθησαν (Show BGP Neighbor Received Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Η εξαγωγή πρέπει να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό προθημάτων που λαμβάνονται από το Edge.
  • Η εξαγωγή πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των προθημάτων BGP που φιλτράρονται από τα φίλτρα εξαγωγή.
  • Το Edge πρέπει να αναφέρει όλα τα ληφθέντα προθήματα.
  • Εάν δεν υπάρχει πρόθημα BGP στον πίνακα, ελέγξτε την κατάσταση γειτονιάς BGP και τη λίστα των προθημάτων BGP που κοινοποιούνται από τη συσκευή του γειτονικού BGP στο Edge.