Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις BFD IPv6 και την κατάσταση γειτονικού στοιχείου.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προσδιορίσετε την κατάσταση του BFD IPv6, μαζί με τις τιμές διαστήματος. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: