Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε την κατάσταση των γειτονικών BGP και τον χρόνο λειτουργίας της γειτονιάς BGP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες για ένα γειτονικό στοιχείο. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση λεπτομερειών γειτονικού BGP (Show BGP Neighbor Details) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες παραμέτρους στην εξαγωγή:
 • Κατάσταση γειτονιάς BGP
 • Χρόνος λειτουργίας γειτονιάς BGP
 • Τοπική AS
 • Απομακρυσμένη AS
 • Αναγνωριστικό δρομολογητή BGP Edge
 • Αναγνωριστικό δρομολογητή BGP ομότιμης συσκευής
 • Χρονοδιακόπτες αναμονής και διατήρησης εν ενεργεία BGP
 • Δυνατότητες γειτονικού στοιχείου
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
 • Τα στατιστικά στοιχεία μηνυμάτων θα πρέπει να εμφανίζουν τον αριθμό των πακέτων BGP που αποστέλλονται και λαμβάνονται από το Edge.
 • Ελέγξτε και επιβεβαιώστε εάν υπάρχουν φίλτρα εισερχομένων/εξερχομένων που είναι προσαρτημένα στο συγκεκριμένο γειτονικό BGP και στη λίστα των προθημάτων που γίνονται αποδεκτά από το Edge από το γειτονικό BGP μετά την εφαρμογή των φίλτρων εισερχομένων.
 • Επαληθεύστε τη διεύθυνση IP/τον αριθμό θύρας προέλευσης και τη διεύθυνση IP/ αριθμό θύρας προορισμού που χρησιμοποιείται από το Edge για τη δημιουργία γειτονιάς BGP. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας τις λεπτομέρειες του τοπικού κεντρικού υπολογιστή/θύρας και του ξένου κεντρικού υπολογιστή/θύρας.