Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να παραθέσετε τις δρομολογήσεις IPv4 που κοινοποιούνται από το Edge στο συγκεκριμένο ομότιμο BGP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
  • Για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε αν το Edge κοινοποιεί τα προθήματα IPv4 στο συγκεκριμένο ομότιμο BGP.
  • Εάν ένα πρόθημα απορριφθεί από τη διαμόρφωση φίλτρου εξερχομένων γειτονικού BGP στο Orchestrator, τότε το Edge δεν κοινοποιεί το πρόθημα που απορρίφθηκε στο συγκεκριμένο γειτονικό BGP.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση κοινοποιημένων δρομολογήσεων γειτονικού BGP (Show BGP Neighbor Advertised Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Το Edge πρέπει να παραθέτει όλα τα κοινοποιημένα προθήματα στον πίνακα. Εάν χάσετε ένα πρόθημα, επαληθεύστε την κατάσταση του γειτονικού BGP και τη διαμόρφωση του φίλτρου εξερχομένων στο Orchestrator.
  • Μια έγκυρη δρομολόγηση επισημαίνεται με το σύμβολο «*» και η καλύτερη δρομολόγηση επισημαίνεται με το σύμβολο «>».
  • Όλα τα προθήματα πρέπει να επισημαίνονται αντίστοιχα με τα χαρακτηριστικά κώδικα Μετρικό (Metric) (μόνο για δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης), Τοπική προτίμηση (Local Preference), Βαρύτητα (Weight), διεύθυνση IP Επόμενο Hop (Next Hop), Διαδρομή AS (AS-Path) και Προέλευση δρομολόγησης (Route Origin).