Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επιβεβαιώσετε εάν το Edge μπορεί να επιλύσει το όνομα τομέα σε διεύθυνση IP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
  • Το όνομα τομέα δεν επιλύεται.
  • Παρουσιάζεται σφάλμα αναζήτησης ονόματος.
  • Εμφανίζονται αρχεία καταγραφής σφαλμάτων αναζήτησης ονομάτων.
Σημείωση: Αυτή η δοκιμή είναι συγκεκριμένη για το Edge DNS και όχι για πελάτες που βρίσκονται στην πλευρά LAN.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή DNS στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα που παρέχεται έχει επιλυθεί σε μια διεύθυνση IP. Εάν δεν επιλυθεί, ελέγξτε τη ρύθμιση DNS στην καρτέλα Συσκευή (Device) της διαμόρφωσης του Edge και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον διακομιστή DNS ή ελέγξτε εάν ο διακομιστής DNS είναι προσβάσιμος ή όχι.