Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να παραθέσετε τα προθήματα IPv6 που έγιναν αποδεκτά από το Edge από το γειτονικό BGP μετά την εφαρμογή των φίλτρων εισερχομένων γειτονικών BGP που έχουν διαμορφωθεί στο Orchestrator.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
  • Για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε εάν το Edge έχει αποδεχτεί δρομολογήσεις BGP των οποίων έχει γίνει ολοκληρωμένη εκμάθηση από γειτονικό στοιχείο.
  • Εάν μια συγκεκριμένη δρομολόγηση δεν υπάρχει στον πίνακα Εμφάνιση δρομολογήσεων ολοκληρωμένης εκμάθησης γειτονικού BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Learned Routes), τότε πρέπει να επαληθεύσουμε το φίλτρο εισερχομένων γειτονικών BGPv6 στο Orchestrator και να εκτελέσουμε τη διαγνωστική εντολή Εμφάνιση δρομολογήσεων γειτονικού BGPv6 που ελήφθησαν (Show BGPv6 Neighbor Received Routes) για να παραθέσουμε όλες τις δρομολογήσεις BGP που κοινοποιούνται από το γειτονικό BGP πριν εφαρμόσουμε τα φίλτρα εισερχομένων BGP.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση δρομολογήσεων ολοκληρωμένης εκμάθησης γειτονικού BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Learned Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Το πρόθημα που έμαθε και αποδέχθηκε το Edge από το γειτονικό του BGP πρέπει να είναι παρόν.
  • Μια έγκυρη δρομολόγηση BGP επισημαίνεται με τo σύμβολο «*» και η καλύτερη δρομολόγηση επισημαίνεται με το σύμβολο «>».
  • Το πρόθημα που γίνεται αποδεκτό από το Edge πρέπει να περιέχει τις σωστές ρυθμίσεις διεύθυνσης IP επόμενου hop, μετρικού, τοπικής προτίμησης, βαρύτητας και διαδρομής AS.
  • Η εξαγωγή πρέπει να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των προθημάτων που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά από το Edge μετά την εφαρμογή των φίλτρων εισερχόμενων.