Ένα διαγνωστικό πακέτο είναι μια συλλογή αρχείων διαμόρφωσης, αρχείων καταγραφής και σχετικών συμβάντων από ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να δημιουργήσετε ένα διαγνωστικό πακέτο:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) > Αίτηση διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle).
 3. Στο παράθυρο Αίτηση διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle), διαμορφώστε τα εξής:

  Πίνακας 1.
  Επιλογή Περιγραφή
  Στόχος (Target) Επιλέξτε το στοχευόμενο Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα δεδομένα συλλέγονται από το επιλεγμένο Edge.
  Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.
  Όριο πυρήνα (Core Limit) Επιλέξτε μια τιμή ορίου πυρήνα από το αναπτυσσόμενο μενού, η οποία χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του μεγέθους του απεσταλμένου πακέτου όταν η σύνδεση στο Internet αντιμετωπίζει προβλήματα.

  Το παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πακέτου που δημιουργείται, μαζί με την κατάσταση.

Λήψη διαγνωστικού πακέτου

Για να κάνετε λήψη των δημιουργημένων διαγνωστικών πακέτων:

 1. Στο παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles), κάντε κλικ στη σύνδεση Ολοκληρώθηκε (Complete) ή επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη πακέτου (Download Bundle). Το πακέτο λαμβάνεται ως αρχείο ZIP.
 2. Για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων, μπορείτε να στείλετε το πακέτο του οποίου έχετε κάνει λήψη σε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης του VMware για τον εντοπισμό σφαλμάτων των δεδομένων.

Διαγραφή διαγνωστικού πακέτου

Τα ολοκληρωμένα πακέτα διαγράφονται αυτόματα κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται στη στήλη Ημερομηνία εκκαθάρισης (Cleanup Date).

 1. Για να αλλάξετε την ημερομηνία εκκαθάρισης, κάντε κλικ στη σύνδεση της ημερομηνίας εκκαθάρισης ή επιλέξτε το πακέτο και να κάντε κλικ στο Περισσότερα (More) > Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (Update Cleanup Date).
 2. Στο παράθυρο Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (Update Cleanup Date), επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να διαγραφεί το επιλεγμένο πακέτο.
 3. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πακέτο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση για πάντα (Keep Forever), έτσι ώστε το πακέτο να μην διαγράφεται αυτόματα.
 4. Για να διαγράψετε ένα πακέτο με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στο Διαγραφή (Delete).