Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Αυτό είναι παρόμοιο με τις επιλογές «Ροές εκκαθάρισης» (Flush Flows), αλλά είναι ειδικά για το Καταστασιακό τείχος προστασίας. Αυτό επιβάλλει στο Edge όχι μόνο να εκκαθαρίσει τις περιόδους λειτουργίας, αλλά και να στείλει ενεργά ένα TCP RST για τις περιόδους λειτουργίας που βασίζονται σε TCP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε τη δοκιμή Εκκαθάριση περιόδων λειτουργίας τείχους προστασίας (Flush Firewall Sessions) στο απαιτούμενο Edge παρέχοντας τις διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού για να εκκαθαρίσετε την ενεργή περίοδο λειτουργίας τείχους προστασίας που πρέπει να επαναφέρετε. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: