Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επιβεβαιώσετε εάν οι δρομολογήσεις επικάλυψης και οι δρομολογήσεις υποστρώματος (Δυναμικές / Στατικές / Συνδεδεμένες) αναδιανέμονται στο Edge με σωστή μέτρηση δρομολόγησης.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή στα ακόλουθα σενάρια:
 • Υπάρχει ένα ζήτημα στην αναδιανομή των δρομολογήσεων.
 • Το LAN δεν μπορεί να επικοινωνήσει με συγκεκριμένα υποδίκτυα επικάλυψης VPN.
 • Το OSPF έχει διαμορφωθεί.
 • Ο δρομολογητής LAN δεν μπορεί να δει τις δρομολογήσεις στον πίνακα δρομολόγησης που λαμβάνεται από επικάλυψη.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Λίστα αναδιανεμημένων δρομολογήσεων OSPF (List BGP Redistributed Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
 • Η δρομολόγηση πρέπει να υπάρχει στον πίνακα αναδιανεμημένων OSPF.
 • Το χαμηλότερο κόστος προτιμάται εάν έχει πολλαπλές δρομολογήσεις. Εάν έχει γίνει ολοκληρωμένη εκμάθηση της ίδιας δρομολόγησης με κόστος 0 και 1, τότε το προτιμώμενο κόστος είναι το 0.
 • Επαληθεύστε το μετρικό δρομολόγησης. Ακολουθεί η σειρά προτίμησης του τύπου δρομολόγησης:
  • Εξωτερικές δρομολογήσεις τύπου 1, O E1
  • Εξωτερικές δρομολογήσεις τύπου 2, O E2