Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να δείτε τα γειτονικά BGPv6 που σχετίζονται με τη συσκευή.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να καταλάβετε εάν το γειτονικό BGPv6 είναι σε λειτουργία ή όχι με τις λεπτομέρειες γειτονικού στοιχείου. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση σύνοψης BGPv6 (Show BGPv6 Summary) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: