Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να καταχωρήσετε τις δρομολογήσεις IPv6 που κοινοποιούνται από το Edge στο συγκεκριμένο γειτονικό BGPv6.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
  • Για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε αν το Edge κοινοποιεί τα προθήματα IPv6 στο συγκεκριμένο γειτονικό BGPv6.
  • Εάν ένα πρόθημα απορριφθεί από τη διαμόρφωση φίλτρου εξερχομένων του γειτονικού BGPv6 στο Orchestrator, τότε το Edge δεν κοινοποιεί το αρνητικό πρόθημα στο συγκεκριμένο γειτονικό BGPv6.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση κοινοποιημένων δρομολογήσεων γειτονικού BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Advertised Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Το Edge πρέπει να παραθέτει όλα τα κοινοποιημένα προθήματα στον πίνακα. Εάν χάσετε ένα πρόθημα, επαληθεύστε την κατάσταση του γειτονικού BGPv6 και τη διαμόρφωση του φίλτρου εξερχομένων στο Orchestrator.
  • Μια έγκυρη δρομολόγηση επισημαίνεται με το σύμβολο «*» και η καλύτερη δρομολόγηση επισημαίνεται με το σύμβολο «>».
  • Όλα τα προθήματα πρέπει να επισημαίνονται με χαρακτηριστικά κώδικα Μετρικό (Metric) (μόνο για δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης), Τοπική προτίμηση (Local Preference), Βαρύτητα (Weight), διεύθυνση IP Επόμενο Hop (Next Hop), Διαδρομή AS (AS-Path) και Προέλευση δρομολόγησης (Route Origin).