Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να:
 • Επαληθεύσετε τη σύνδεση διεύθυνσης IP σε διεύθυνση MAC στις διασυνδέσεις LAN/WAN που είναι συνδεδεμένες στο Edge στο οποίο εκτελείται η δοκιμή.
 • Προβάλετε την κατάσταση του cache ARP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Ακολουθούν τα σενάρια κατά τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή:
 • Οι πελάτες στον ίδιο τομέα μετάδοσης δεν είναι προσβάσιμοι.
 • Η συσκευή διασύνδεσης δεν είναι προσβάσιμη.
 • Το επόμενο hop δεν είναι προσβάσιμο.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Αποτύπωση πινάκων ARP (ARP Table Dump) στο απαιτούμενο Edge. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Η εξαγωγή περιορίζεται στην εμφάνιση 1000 καταχωρήσεων ARP. Ακολουθούν οι πιθανές καταστάσεις cache ARP:
 • Ενεργή (Alive)—Η διασύνδεση είναι προσβάσιμη.
 • Ανενεργή (Dead)—Η διασύνδεση δεν είναι προσβάσιμη.
 • Ανανέωση (Refresh)—Η διασύνδεση προσπαθεί να μάθει ξανά το ARP.
Για να προσδιορίσετε την αιτία για το πρόβλημα προσβασιμότητας της συσκευής:
 1. Στην εξαγωγή της δοκιμής Αποτύπωση πινάκων ARP (ARP Table Dump), επαληθεύστε την κατάσταση του cache ARP της διασύνδεσης. Εάν η κατάσταση έχει οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από Ενεργή (Alive), εκτελέστε τη δοκιμή Εκκαθάριση ARP Cache (Clear ARP Cache) για να εκκαθαρίσετε το cache της τιμής ARP που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.
  Σημείωση: Μπορείτε να εκκαθαρίσετε το cache ARP μόνο για μία διασύνδεση κάθε φορά.
 2. Εκτελέστε ξανά τη δοκιμή Αποτύπωση πινάκων ARP (ARP Table Dump) για να επαληθεύσετε τη διεύθυνση IP και την αντιστοίχιση διευθύνσεων MAC στη διασύνδεση LAN/WAN.
 3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συλλέξτε πακέτα διαγνωστικών και σύλληψης πακέτων και επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της VMware. Δείτε Διαγνωστικά πακέτα για Edge.