Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης ADSL (Ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή) ή VDSL (Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή με πολύ υψηλό ρυθμό bit).

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες της σύνδεσης ADSL/VDSL:
  • Λειτουργία
  • Χρόνος λειτουργίας
  • Διεύθυνση MAC ομότιμου
  • Κατάσταση
  • Ταχύτητα σύνδεσης

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Κατάσταση μόντεμ EVDSL (EVDSL Modem Status) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Πεδίο Περιγραφή
Όνομα Το όνομα της διασύνδεσης SFP όπου είναι συνδεδεμένη η σύνδεση.
Λειτουργία (Mode) Ο τρόπος λειτουργίας της διασύνδεσης. Εάν η διασύνδεση χρησιμοποιείται για σύνδεση DSL, τότε η λειτουργία θα εμφανίζεται ως DSL.
MAC προμηθευτή (Vendor MAC) Η διεύθυνση mac της ομότιμης συσκευής DSL.
Λειτουργία xDSL (xDSL Mode) VDSL ή ADSL.
Χρόνος σύνδεσης (Link Time) Χρόνος λειτουργίας της σύνεσης.
Κατάσταση (Status) Η ένδειξη Showtime υποδεικνύει ότι η γραμμή είναι συγχρονισμένη.