Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε την κατάσταση των γειτονικών BGPv6 και τον χρόνο λειτουργίας των γειτονικών BGPv6.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα κατάσταση της γειτονιάς BGPv6 και να παραθέσετε τα χαρακτηριστικά γειτονιάς BGPv6. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση λεπτομερειών γειτονικού BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Details) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
 • Ελέγξτε τις ακόλουθες παραμέτρους στον «Πίνακα γειτονικού BGPv6»:
  • Κατάσταση γειτονιάς BGPv6
  • Χρόνος λειτουργίας γειτονιάς BGPv6
  • Τοπική AS
  • Απομακρυσμένη AS
  • Αναγνωριστικό δρομολογητή BGP Edge
  • Αναγνωριστικό δρομολογητή BGP ομότιμης συσκευής
  • Χρονοδιακόπτες αναμονής και διατήρησης εν ενεργεία BGP
  • Δυνατότητες γειτονικού στοιχείου
 • Ο αριθμός των πακέτων BGP (δηλ. ανοικτό, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, διατήρηση εν ενεργεία, ανανέωση δρομολόγησης και δυνατότητα) που αποστέλλονται και λαμβάνονται από το Edge.
 • Τυχόν φίλτρα εισερχομένων ή εξερχομένων που συνδέονται με το συγκεκριμένο γειτονικό BGP.
 • Λίστα προθημάτων που γίνονται αποδεκτά από το Edge από το γειτονικό BGP μετά την εφαρμογή των φίλτρων εισερχομένων.
 • Η διεύθυνση IP και ο αριθμός θύρας προέλευσης και η διεύθυνση IP/αριθμός θύρας προορισμού που χρησιμοποιείται από το Edge για τη δημιουργία γειτονιάς BGPv6.