Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τον υπάρχοντα πίνακα δρομολογήσεων OSPFv3, ο οποίος εμφανίζει πληροφορίες OSPFv3 τόσο από εκμαθημένες όσο και από αναδιανεμημένες δρομολογήσεις.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τον υπάρχοντα πίνακα δρομολογήσεων OSPFv3. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τον πίνακα δρομολόγησης OSPFv3 στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: