Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή cache για την εκκαθάριση ανακάλυψης γειτονικών στοιχείων (ND) χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση συγκεκριμένων καταχωρήσεων γειτονικών στοιχείων των οποίων έχει γίνει ολοκληρωμένη εκμάθηση από τη διασύνδεση και των αντίστοιχων πληροφοριών επιπέδου 2.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν υπάρχει αλλαγή γειτονικής διεύθυνσης IP ή πληροφοριών επιπέδου 2. Επιλέξτε τη διασύνδεση για την οποία πραγματοποιήθηκε η αλλαγή.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Το ερώτημα θα πρέπει να εκτελείται και να παρέχει μια εξαγωγή που να δηλώνει τα εξής:
The ND cache has been cleared for the selected interface

Εάν δείτε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα, «Το χρονικό όριο έληξε» (Timed out), ελέγξτε την κατάσταση Edge.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: