Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να εμφανίσετε τις δρομολογήσεις που λαμβάνονται από τον δρομολογητή ομότιμου LAN.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή εάν τα ομότιμα Edges δεν μπορούν να λάβουν δρομολογήσεις OSR ή DOSR από αυτό το Edge. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Λίστα δρομολογήσεων OSPF (List BGP Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
 • Επαληθεύστε τη λίστα των δρομολογήσεων που λαμβάνονται από τα γειτονικά OSPF.
 • Επαληθεύστε το κόστος που συνδέεται με αυτό. Το χαμηλότερο κόστος προτιμάται εάν έχει πολλαπλές δρομολογήσεις και το ίδιο θα κοινοποιούνταν σε γειτονικά Edge.
 • Επαληθεύστε το μετρικό δρομολόγησης. Ακολουθεί η σειρά προτίμησης του τύπου δρομολόγησης:
  • ενδοπεριφερειακές δρομολογήσεις, O
  • ενδοπεριφερειακές δρομολογήσεις, O IA
  • εξωτερικές δρομολογήσεις τύπου 1, O E1
  • εξωτερικές δρομολογήσεις τύπου 2, O E2