Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν το επόμενο hop ή μια διεύθυνση IPv4 είναι προσβάσιμα από τη διασύνδεση.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε τα εξής:
  • Προσβασιμότητα IPv4
  • Απώλεια πακέτου
  • RTT

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Ping στο απαιτούμενο Edge. Ελέγξτε αν στην εξαγωγή εμφανίζεται η πληροφορία Προσβάσιμο (Reachable). Για μια επιτυχημένη δοκιμή PING, το πακέτο που μεταδίδεται πρέπει να ισούται με το πακέτο που λαμβάνεται. Εάν όχι, καταγράψτε τις διευθύνσεις IP διασύνδεσης και προορισμού για να δείτε πού απορρίπτεται το πακέτο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: