Η δημιουργία μιας παρουσίας κεντρικού υπολογιστή μεταπήδησης (JH) είναι ένα προαιρετικό βήμα για την ανάπτυξη Edge. Ωστόσο, για να διαχειριστείτε τοπικά το εικονικό Edge, πρέπει να αναπτύξετε ένα JH και να εκχωρήσετε μια Ευέλικτη διεύθυνση IP σε αυτό. Για SSH σε Edge μέσω ιδιωτικού δικτύου με χρήση JH, δημιουργήστε ένα JH (παρουσία Linux) στο VPC με μία διασύνδεση στο δημόσιο υποδίκτυο (για σύνδεση στο Internet με EIP) και την άλλη διασύνδεση στο υποδίκτυο διαχείρισης.

Για να δημιουργήσετε μια παρουσία JH στην κονσόλα ECS, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό AliCloud και στοιχεία σύνδεσης.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα ECS.
 2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσίες και εικόνες > Παρουσίες (Instances & Images > Instances).
 3. Στη σελίδα Παρουσίες (Instances), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παρουσίας (Create Instance).
  Εμφανίζεται η σελίδα αγοράς Προσαρμοσμένη εκκίνηση (Custom Launch).
 4. Ρυθμίστε το στοιχείο Βασικές διαμορφώσεις (Basic Configurations) εκτελώντας τα παρακάτω βήματα.
  1. Επιλέξτε μια μέθοδο χρέωσης. Για παράδειγμα, Πληρωμή ανάλογα με τη χρήση (Pay-As-You-Go).
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή (Region), επιλέξτε μια περιοχή. Το σύστημα εκχωρεί τυχαία μια ζώνη από προεπιλογή.
   Σημείωση: Μετά τη δημιουργία μιας παρουσίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή ή τη ζώνη της.
  3. Στην περιοχή Τύπος παρουσίας (Instance Type), μεταβείτε στην επιλογή Όλες οι γενιές > Αρχιτεκτονική x86 > Γενικός σκοπός (All Generations > x86-Architecture > General Purpose) και επιλέξτε έναν τύπο παρουσίας.
   Η διαθέσιμη οικογένεια τύπων παρουσίας καθορίζεται από την περιοχή που επιλέξατε.
  4. Στην περιοχή Είδωλο (Image), κάντε κλικ στην επιλογή Δημόσιο είδωλο (Public Image) και επιλέξτε ένα είδωλο Ubuntu, για παράδειγμα, 16.04.64.bit.
  5. Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης. Από προεπιλογή, επιλέγεται ένας δίσκος 40 GiB Ultra Cloud.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Δικτύωση (Next: Networking) για να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση της ομάδας δικτύωσης και ασφάλειας.
  1. Επιλέξτε VPC ως τύπο δικτύου, επιλέξτε το VPC όπου πρόκειται να αναπτύξετε το JH και συνδέστε τη διασύνδεση κονσόλας του Edge στο MGMT_SN.
  2. Ορίστε τη μέθοδο χρέωσης δικτύου.
  3. Επιλέξτε την ομάδα ασφαλείας τύπου VPC.
  4. Προσθέστε μια Ευέλικτη διασύνδεση δικτύου (Elastic Network Interface, ENI). Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα εάν ο επιλεγμένος τύπος παρουσίας δεν υποστηρίζει ENI.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Διαμορφώσεις συστήματος (Next: System Configurations).
  1. Διαμορφώστε το στοιχείο Διαπιστευτήρια σύνδεσης (Logon Credentials) ενεργοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: Ζεύγος κλειδιών (Key Pair), Μεταβίβαση κωδικού πρόσβασης από το είδωλο (Inherit Password From Image) και Κωδικός πρόσβασης (Password). Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ορισμός αργότερα (Set Later).
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα παρουσίας (Instance Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για την παρουσία JH.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Ομαδοποίηση (Next: Grouping) και ορίστε τις επιλογές όπως απαιτείται.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Προεπισκόπηση (Next: Preview) και επιβεβαιώστε την επιλεγμένη διαμόρφωση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις.
 9. Διαβάστε και επιβεβαιώστε τους Όρους υπηρεσίας (Terms of Service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παρουσίας (Create Instance).

Αποτελέσματα

Κάντε κλικ στην επιλογή Κονσόλα (Console) για να επιστρέψετε στην κονσόλα ECS. Κάντε κλικ στο κουμπί ανανέωσης για να ελέγξετε αν έχει δημιουργηθεί η παρουσία JH. Εάν η παρουσία JH που δημιουργήθηκε πρόσφατα βρίσκεται σε κατάσταση Σε λειτουργία (Running), τότε η παρουσία δημιουργήθηκε με επιτυχία.