Περισσότεροι πελάτες μεταφέρουν φόρτο εργασίας στην υποδομή του δημόσιου Cloud και αναμένουν να επεκταθούν VMware SD-WAN™ από απομακρυσμένους ιστότοπους στο δημόσιο cloud για να εγγυηθούν την SLA. Υπάρχουν πολλές επιλογές που προσφέρονται από το VMware, αξιοποιώντας κατανεμημένες Πύλες VMware SD-WAN Gateways για να δημιουργήσετε IPSec προς το ιδιωτικό δίκτυο του δημόσιου cloud ή να αναπτύξετε Εικονικό Edge απευθείας στο AliCloud.

Αυτό το έγγραφο απεικονίζει τη ροή εργασίας υψηλού επιπέδου των ακόλουθων δύο τοπολογιών για την ανάπτυξη ενός εικονικού VMware SD-WAN Edge (vVCE) στο AliCloud:

Προϋποθέσεις

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό στο Alibaba Cloud και στοιχεία σύνδεσης στην κονσόλα Alibaba cloud.
  • Για να συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και τον λογαριασμό διαχειριστή VMware SD-WAN Orchestrator.