Το VMware SD-WAN Orchestrator επιτρέπει στον διαχειριστή (επιχείρησης ή συνεργάτη) να ενεργοποιήσει την Ανάλυση σε ένα υπάρχον SD-WAN Edge.

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση σε ένα υπάρχον SD-WAN Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαραίτητες ιδιότητες συστήματος για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση έχουν ρυθμιστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Ανάλυσης είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη που σχετίζεται με το Edge.
 • Το SD-WAN Orchestrator πρέπει να διαθέτει την έκδοση 5.0.1.0 και τα SD-WAN Edges πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον με τον κωδικό 4.3.1. Μπορείτε να ελέγξετε το είδωλο λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Εdge, μεταβαίνοντας στο μενού Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Ο πίνακας στη σελίδα Edge (Edges) θα έχει μια στήλη που εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge ανά πελάτη.
 • Εάν το Edge χρησιμοποιεί την έκδοση 4.2, βεβαιωθείτε ότι το Edge διαθέτει διασύνδεση LAN που είναι ενεργή και κοινοποιημένη ή χρησιμοποιήστε την ειδική κατασκευή λογισμικού MGMT-IP, διαφορετικά το Edge δεν θα μπορεί να στείλει μετρήσεις στο backend ENI.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Επιχείρησης, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Επιλέξτε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  Εμφανίζεται η οθόνη Edge (Edges).
 3. Κάντε κλικ στο όνομα Edge για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση.
 4. Στην καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview), από το αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες της Ανάλυσης για το Edge:
  • Ανάλυση εφαρμογών (Application Analytics) - Παρέχει πρόσβαση στην απομόνωση βλαβών και στην Ανάλυση που αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Ανάλυση εφαρμογών και διακλαδώσεων (Application and Branch Analytics) - Αποκτά πρόσβαση σε ανάλυση συγκεκριμένων εφαρμογών και ανάλυση διακλαδώσεων.
  • Από προεπιλογή, επιλέγεται Κανένα (None).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Παρέχεται ένα Edge ανάλυσης για τον επιλεγμένο πελάτη. Μόλις παρασχεθεί το Edge, η λειτουργία Ανάλυσης συλλέγει δεδομένα, εκτελεί λεπτομερή επιθεώρηση πακέτων όλης της κυκλοφορίας, προσδιορίζει την εφαρμογή δικτύου και συσχετίζει την κυκλοφορία με τις πληροφορίες χρήστη.

Επόμενες ενέργειες

Για να στείλετε τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται στο Cloud Analytics Engine, πρέπει να διαμορφώσετε μια διασύνδεση ανάλυσης στην οποία το Edge θα μεταδίδει δεδομένα ανάλυσης.