Όταν δημιουργείτε έναν νέο πελάτη SD-WAN (επιχείρηση ή συνεργάτης), το VMware SASE Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές, στους τυπικούς διαχειριστές, στους συνεργάτες-υπερχρήστες και στους βασικούς διαχειριστές συνεργατών να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα Ανάλυσης. Η Ανάλυση βοηθά στη συλλογή δεδομένων από διαφορετικά πλεονεκτικά σημεία για κάθε ροή εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει ασύρματο ελεγκτή, μεταγωγέα LAN, υπηρεσίες δικτύου, VMware SD-WAN Edge, Διανομέας VMware SD-WAN, Πύλη VMware SD-WAN και μετρικά απόδοσης εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση για έναν νέο πελάτη, βλ. .

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος έχουν οριστεί σωστά στο SASE Orchestrator:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
  • service.analytics.configEndpoint
  • service.analytics.analyticsEndpointStatic
  • service.analytics.analyticsEndpointDynamic

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση του VMware Edge Intelligence στο VMware SASE Orchestrator.

Αποτελέσματα

Το όνομα του νέου πελάτη εμφανίζεται στην οθόνη Πελάτες(Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις της Ανάλυσης για τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παροχή νέου Edge με ανάλυση στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.

Επόμενες ενέργειες