Όταν δημιουργείτε έναν νέο πελάτη SD-WAN (επιχείρηση ή συνεργάτης), το VMware SD-WAN Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές, στους τυπικούς διαχειριστές, στους συνεργάτες-υπερχρήστες και στους βασικούς διαχειριστές συνεργατών να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα Ανάλυσης. Η Ανάλυση βοηθά στη συλλογή δεδομένων από διαφορετικά πλεονεκτικά σημεία για κάθε ροή εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει ασύρματο ελεγκτή, μεταγωγέα LAN, υπηρεσίες δικτύου, VMware SD-WAN Edge, Διανομέας VMware SD-WAN, Πύλη VMware SD-WAN και μετρικά απόδοσης εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση για έναν νέο πελάτη, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη στον Οδηγό χειριστή του VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ιδιότητες συστήματος έχουν οριστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
  • service.analytics.configEndpoint
  • service.analytics.analyticsEndpointStatic
  • service.analytics.analyticsEndpointDynamic

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση του VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator.

Αποτελέσματα

Το όνομα του νέου πελάτη εμφανίζεται στην οθόνη Πελάτες(Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις της Ανάλυσης για τον πελάτη.

Επόμενες ενέργειες