Η Διαχείριση ανάπτυξης είναι μια υπηρεσία ανάπτυξης υποδομής που αυτοματοποιεί τη δημιουργία και τη διαχείριση πόρων του Google Cloud. Η Διαχείριση ανάπτυξης χρησιμοποιεί τα υποκείμενα API κάθε υπηρεσίας Google Cloud για να αναπτύξει τους πόρους σας.

Το Google Cloud Deployment Manager V2 API παρέχει υπηρεσίες για τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την προβολή υπηρεσιών και API του Google Cloud μέσω προτύπων που καθορίζουν αναπτύξεις πόρων cloud. Για να ενεργοποιήσετε το Cloud Deployment Manager V2 API και να δημιουργήσετε διαπιστευτήρια, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα GCP.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή API και υπηρεσίες (APIs & Services) > Πίνακας εργαλείων (Dashboard).
  Εμφανίζεται η σελίδα API και υπηρεσίες (APIs & Services).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση API και υπηρεσιών (Enable APIS AND SERVICES).
 4. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση (Search) για να βρείτε το API διαχείρισης ανάπτυξης.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Cloud Deployment Manager V2 API και έπειτα στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).
  Το Cloud Deployment Manager API είναι ενεργοποιημένο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το API, πρέπει να δημιουργήσετε διαπιστευτήρια.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαπιστευτήρια (Credentials) > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ (CREATE CREDENTIALS) και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα για να δημιουργήσετε διαπιστευτήρια:
  • Κλειδί API
  • Αναγνωριστικό πελάτη OAuth
  • Λογαριασμός υπηρεσίας
  • Βοηθήστε με να επιλέξω
 7. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Κλειδί API (API key), θα δημιουργήσετε ένα κλειδί API για χρήση στην εφαρμογή σας.
 8. Στο αναδυόμενο παράθυρο δημιουργίας του κλειδιού API, κάντε κλικ στην επιλογή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (RESTRICT KEY), αν θέλετε να περιορίσετε το κλειδί σας για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του στην παραγωγή. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή ΚΛΕΙΣΙΜΟ (CLOSE).

Αποτελέσματα

Τα API διαχείρισης ανάπτυξης και Compute Engine ενεργοποιούνται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API για να αναπτύξετε τον πόρο εικονικού Edge.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να αναπτύξετε το εικονικό Edge με τη Διαχείριση ανάπτυξης. Για να δείτε αναλυτικά τα βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη εικονικού Edge με τη Διαχείριση ανάπτυξης GCP.