Ο διανομέας του Κέντρου συνδεσιμότητας δικτύου υποστηρίζει μόνο ένα VPC κατά σύνταξη.

Η συνιστώμενη αρχιτεκτονική είναι να ρυθμίσετε το υποστηριζόμενο VPC ως διανομέα VPC ο οποίος δεν θα πρέπει να περιέχει φόρτους εργασίας εκτός από τις συσκευές δρομολογητή. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την τοπολογία του διανομέα και των ακτίνων με βάση τη συνιστώμενη αρχιτεκτονική:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο συνδεσιμότητας δικτύου, τους διανομείς και τις ακτίνες, ανατρέξτε στην Επισκόπηση του Κέντρου συνδεσιμότητας .