Διαμορφώστε το επίπεδο SD-WAN του SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας μια πύλη ως τελικό σημείο για τις διοχετεύσεις μεταξύ VMware SD-WAN και πύλης ασφαλείας cloud Forcepoint. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη διαμορφώσει τον πελάτη.