Μπορείτε να παρακολουθείτε και να επαληθεύετε τη διαμόρφωση διοχέτευσης προορισμού μη SD-WAN χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Παρακολούθηση».

Για να παρακολουθήσετε τη διαμόρφωση της διοχέτευσης προορισμού μη SD-WAN:

  1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services).
  2. Η ενότητα Προορισμός μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destination via Gateway) εμφανίζει τον διαμορφωμένο προορισμό μη SD-WAN μαζί με την κατάσταση. Το κέντρο δεδομένων Forcepoint θα είναι το τελικό σημείο των περιττών διοχετεύσεων IPsec.