Μετά τη διαμόρφωση των διοχετεύσεων IPsec τόσο στο VMware SD-WAN όσο και στην πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud, χρειάζονται λίγα λεπτά για να ρυθμιστούν και να εδραιωθούν οι διοχετεύσεις IPsec. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των εδραιωμένων διοχετεύσεων IPsec και στα δύο προϊόντα.

Για να ελέγξετε την κατάσταση των διοχετεύσεων IPsec στην πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud:

  1. Στην πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud, μεταβείτε στη Διαχείριση συσκευών (Device Management) > Συσκευές και υπηρεσίες Edge (Edge Devices and Services) .
  2. Κάντε κλικ στη συσκευή Edge που έχει διαμορφωθεί για την ενοποίηση.

  3. Εάν οι διοχετεύσεις IPsec έχουν ρυθμιστεί σωστά, και οι δύο διοχετεύσεις θα εμφανίσουν ένα πράσινο εικονίδιο και θα εμφανίσουν λεπτομέρειες των συνδέσεων. Σημειώστε ότι κάθε διοχέτευση θα έχει πράσινη ένδειξη εάν είναι ενεργή τουλάχιστον μία από τις πλεονάζουσες συνδέσεις από το VMware SD-WAN.

Για να προβάλετε την κατάσταση των διοχετεύσεων IPsec στο SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στα εξής: