Το VMware SD-WAN σάς επιτρέπει να συνδέσετε απομακρυσμένες τοποθεσίες με το Microsoft Virtual Network (VNET) με έναν απλό, βελτιστοποιημένο και ασφαλή τρόπο. Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της ενοποίησης του VMware SD-WAN και του Microsoft Route Server, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.

Το VMware SD-WAN σάς επιτρέπει να συνδέσετε απομακρυσμένες τοποθεσίες με το Microsoft Virtual Network (VNET) με έναν απλό, βελτιστοποιημένο και ασφαλή τρόπο. Το SD-WAN αξιοποιεί τις τεχνολογίες Δυναμικής βελτιστοποίησης πολλαπλών διαδρομών (Dynamic Multi-Path Optimization, DMPO) και την κατανεμημένη κάλυψη πύλης cloud σε όλον τον κόσμο. Μετατρέπει τις απρόβλεπτες ευρυζωνικές μεταφορές σε ποιοτικές συνδέσεις εταιρικού επιπέδου και εξασφαλίζει την απόδοση της εφαρμογής από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις στο Microsoft Azure. Ο Azure Route Server απλοποιεί τη δυναμική δρομολόγηση μεταξύ της εικονικής συσκευής δικτύου (network virtual appliance, NVA) και του εικονικού δικτύου σας. Σας επιτρέπει να ανταλλάξετε πληροφορίες δρομολόγησης απευθείας μέσω πρωτοκόλλου πύλης ορίου (Border Gateway Protocol, BGP) μεταξύ οποιουδήποτε NVA που υποστηρίζει το πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP και του δικτύου που ορίζεται από το λογισμικό Azure (Software Defined Network, SDN) στο εικονικό δίκτυο Azure (Virtual Network, VNET) χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε ή να διατηρήσετε με μη αυτόματο τρόπο πίνακες δρομολογήσεων. Ο Azure Route Server είναι μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία και έχει ρυθμιστεί με υψηλή διαθεσιμότητα.

Ο Azure Route Server απλοποιεί τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του NVA στο εικονικό σας δίκτυο.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σύνδεση από διακλάδωση σε cloud χρησιμοποιώντας το VMware SD-WAN και τον Microsoft Route Server:

Συνιστώμενη αρχιτεκτονική

Η συνιστώμενη αρχιτεκτονική είναι να ρυθμίσετε έναν διανομέα VPC ο οποίος δεν θα πρέπει να περιέχει φόρτους εργασίας εκτός από την εικονική συσκευή δικτύου. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την τοπολογία του διανομέα και των ακτίνων με βάση τη συνιστώμενη αρχιτεκτονική:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοπολογία δικτύου διανομέα-ακτίνας στο Azure, δείτε Hub-spoke network topology in Azure.