Ο Οδηγός ενοποίησης VMware SD-WAN και Microsoft Route Server περιγράφει τις διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ενοποίηση του VMware SD-WAN με τον Microsoft Route Server. Για οδηγίες σχετικά με τις αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας και τις βέλτιστες πρακτικές για τις τοπολογίες διανομέα και ακτίνων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο λογαριασμού SD-WAN.

Ο Οδηγός ενοποίησης VMware SD-WAN και Microsoft Route Server περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
  • Επισκόπηση Οδηγού ενοποίησης VMware SD-WAN και Microsoft Route Server
    • Συνιστώμενη αρχιτεκτονική
  • Ενοποίηση του VMware SD-WAN με τον Microsoft Route Server
    • Προϋποθέσεις
    • Δημιουργία σύνδεσης από Διακλάδωση σε Cloud
    • Δημιουργία σύνδεσης από Διακλάδωση σε AVS