Ο οδηγός ενοποίησης VMware SD-WAN™ και Netskope περιγράφει τις διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ενοποίηση της ασφαλούς πύλης Web Netskope Next Gen με το VMware SD-WAN Orchestrator.