Μπορείτε να διαμορφώσετε το προφίλ για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ ενός κλάδου και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει έναν προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης με τις απαιτούμενες παραμέτρους διοχέτευσης IPsec. Για να δημιουργήσετε έναν προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα προφίλ ή επιλέξτε προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Cloud VPN και κάντε κλικ στο ρυθμιστικό για να το μετακινήσετε στη θέση Ενεργ. (ON).
  4. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ ενός κλάδου και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable) στην περιοχή Διακλάδωση προς προορισμούς μη SD-WAN μέσω πύλης (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).
    Επιλέξτε έναν προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης από το αναπτυσσόμενο μενού για να δημιουργηθεί σύνδεση VPN. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συν ( +) για να προσθέσετε περισσότερα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε μια πολιτική επιχείρησης για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας από τη διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN στην πύλη Netskope. Δείτε Δημιουργία πολιτικής επιχείρησης για προορισμό μη SD-WAN.