Για να διαμορφώσετε τα διαπιστευτήρια VPN:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έγκυρα διαπιστευτήρια σύνδεσης για πρόσβαση στο Netskope.

Διαδικασία

 1. Μεταβείτε στην πύλη NG SWG του Netscope: https://<customer-tenant>.goskope.com/
 2. Διαμορφώστε τη διοχέτευση Netskope ώστε να συνδέεται με VMware SD-WAN. Στην πύλη Netskope, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Πλατφόρμα Cloud ασφαλείας > Καθοδήγηση κυκλοφορίας > IPSec (Settings > Security Cloud Platform > Traffic Steering > IPSec).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας διοχέτευσης (Add New Tunnel).
 4. Στο παράθυρο Προσθήκη νέας διοχέτευσης IPsec (Add New IPsec Tunnel), διαμορφώστε τα εξής:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα διοχέτευσης (Tunnel Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα διοχέτευση IPsec
  Διεύθυνση IP προέλευσης (Source IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP προέλευσης
  Ταυτότητα προέλευσης (Source Identity) Εισαγάγετε το FQDN.
  Κύριο Netskope POP (Primary Netskope POP) Επιλέξτε το κύριο Netskope POP
  Ανακατεύθυνση Netskope POP (Failover Netskope POP) Επιλέξτε το δευτερεύον Netskope POP
  Ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK) [Pre-Shared Key (PSK)] Εισαγάγετε το ήδη κοινόχρηστο κλειδί
  Κώδικας κρυπτογράφησης (Encryption Cipher) Επιλέξτε την κρυπτογράφηση ως AES128-CBC από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Μέγιστο εύρος ζώνης (Maximum Bandwidth) Επιλέξτε το μέγιστο εύρος ζώνης που θα χρησιμοποιηθεί από τη διοχέτευση IPsec, από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
 5. Η διαμορφωμένη διοχέτευση εμφανίζεται στο παράθυρο «IPsec».
 6. Επιλέξτε τη διοχέτευση και κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable) για να εμφανιστεί η διοχέτευση. Το εικονίδιο βέλους κατάστασης στην πρώτη στήλη εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν γίνεται με επιτυχία έλεγχος ταυτότητας και σύνδεση της διοχέτευσης Netskope και του VMware SD-WAN.

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε τη διοχέτευση στο VMware SD-WAN Orchestrator. Δείτε Διαμόρφωση προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης.