Αυτή η ενότητα παρέχει μια σημαντική επισκόπηση του προτύπου Azure Resource Manager (ARM) και έναν σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη του προτύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το πρότυπο πριν από την ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί αναφορά και μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Κατεβάστε το πρότυπο ARM εδώ: Πρότυπο VMware SD-WAN By VeloCloud Azure Resource Manager

Το προεπιλεγμένο πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει μια από κοινού ανάπτυξη εντός του Azure, η οποία αντιπροσωπεύει τη βασική τοπολογία που απεικονίζεται στην επόμενη ενότητα. Το πρότυπο ARM φροντίζει για τη δημιουργία των απαραίτητων πόρων, συλλέγοντας το κλειδί προορισμού και ενεργοποίησης SD-WAN Orchestrator για να το ωθήσει μέσω cloud-INIT. Ακολουθούν οι προεπιλεγμένες τιμές που αντιπροσωπεύονται στο πρότυπο.

 • Τύπος παρουσίας: Standard_DS3_v2
 • Επισύναψη διασυνδέσεων σε VMware Παρουσία (GE1 – eth0 / GE2 – eth1 / GE3 – eth2)
 • Εκχώρηση δημόσιας IP και επισύναψη στο GE2
 • Ομάδες ασφαλείας – Επιτρεπόμενες θύρες:
  • UDP 2426 – Πρωτόκολλο πολλαπλών διαδρομών VMware
  • TCP 22 – Πρόσβαση SSH (για πρόσβαση υποστήριξης)
  • UDP 161 – SNMP
 • Πίνακας δημόσιας δρομολόγησης (UDR): 0.0.0.0/0 προς πύλη Internet
 • Πίνακας ιδιωτικής δρομολόγησης (UDR): 0.0.0.0/0 προς εικονική συσκευή (SD-WAN Edge GE3)
 • Ενεργοποίηση προώθησης IP σε όλες τις διασυνδέσεις

Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει είτε ένα «NEW (ΝΕΟ)» Εικονικό Δίκτυο είτε ένα «EXISTING (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ)» Εικονικό Δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε το «EXISTING», δεν δημιουργούνται τα vNET, τα υποδίκτυα και οι πίνακες δρομολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του vNET, το όνομα του υποδίκτυου και το σχήμα IP αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το υπάρχον περιβάλλον.

Παρόλο που αυτό το πρότυπο θα ενεργοποιήσει ένα Εικονικό Edge, η λιτότητα της τοπολογίας δεν θα φιλοξενήσει όλα τα περιβάλλοντα. Εναπόκειται στον μεμονωμένο χρήστη να επεξεργαστεί ανάλογα για το περιβάλλον του. Για καλύτερη κατανόηση της δομής και της σύνταξης του προτύπου ARM, ανατρέξτε στο θέμα:https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-authoring-templates