Στη συνέχεια, αναφέρονται τα στοιχεία συστήματος του VMware Secure Access:
  • Κονσόλα UEM Workspace ONE — Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν την κονσόλα UEM Workspace ONE μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web για την προστασία, τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση συσκευών και των πολιτικών πρόσβασής τους. Η κονσόλα UEM έχει πολλές επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ανάπτυξης και της φιλοξενίας.
  • VMware SD-WAN Orchestrator — Το VMware SD-WAN Orchestrator παρέχει κεντρική εγκατάσταση, διαμόρφωση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για όλη την επιχείρηση, πέρα από την οργάνωση της ροής δεδομένων μέσω του δικτύου cloud. Το SD-WAN Orchestrator προσφέρει παροχή εικονικών υπηρεσιών με ένα κλικ στη διακλάδωση, στο cloud ή στο εταιρικό κέντρο δεδομένων.
  • VMware SD-WAN Edge (Προαιρετικά) — Τα VMware SD-WAN Edges είναι συσκευές μηδενικής επαφής επιχειρηματικής κατηγορίας που παρέχουν ασφαλή, βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα με ιδιωτικές, δημόσιες και υβριδικές εφαρμογές, υπολογιστικές και εικονικές υπηρεσίες. Τα SD-WAN Edges εκτελούν αναλυτική αναγνώριση εφαρμογών, καθοδήγηση εφαρμογών και πακέτων, μετρήσεις απόδοσης και ποιότητα υπηρεσιών από άκρο σε άκρο, πέρα από τη φιλοξενία υπηρεσιών λειτουργίας εικονικού δικτύου (VNF).