Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο παρακολούθησης της δυνατότητας υπηρεσίας VMware Secure Access.

Οι ακόλουθες δυνατότητες παρακολούθησης για την υπηρεσία Secure Access εμφανίζονται στην περιοχή Παρακολούθηση (Monitor) του πλαισίου περιήγησης.