Πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Workspace ONE Intelligent Hub από την τοποθεσία https://getwsone.com και, στη συνέχεια, να εγγράψετε τις συσκευές σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα: