Το VMware Secure Access™ είναι μια λύση απομακρυσμένης πρόσβασης που βασίζεται σε ένα πλαίσιο πρόσβασης δικτύου μηδενικής αξιοπιστίας (ZTNA). Η λύση που φιλοξενείται στο cloud προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις VPN, προσφέροντας στους χρήστες μια συνεπή, βέλτιστη και ασφαλή διεργασία εφαρμογής cloud.

Η λύση αξιοποιεί το παγκόσμιο αποτύπωμα σημείων παρουσίας (PoP) της VMware και βελτιστοποιεί τις δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας για λιγότερη καθυστέρηση και καλύτερη απόδοση των εφαρμογών, επιτρέποντας στους πελάτες να παρέχουν στους απομακρυσμένους εργαζόμενους μια εμπειρία που μοιάζει με υποκατάστημα.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την αρχιτεκτονική του VMware Secure Access:

Το VMware Secure Access προσφέρει στους απομακρυσμένους χρήστες πρόσβαση σε εφαρμογές που βασίζονται στο cloud και έχουν βελτιστοποιηθεί για παράδοση και απόδοση, αξιοποιεί την ασφάλεια και τα οφέλη μιας λύσης που φιλοξενείται στο cloud και διευκολύνει την ανάπτυξη IT και τη συντήρηση δαπανηρών υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης.

Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά τη ροή πακέτων κατά τη χρήση του Secure Access:

Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους πελάτες να παρέχουν σε απομακρυσμένους εργαζόμενους μια εμπειρία που μοιάζει με υποκατάστημα. Η υπηρεσία είναι φιλοξενούμενη, που σημαίνει ότι οι πελάτες δεν θα χρειαστεί να αναπτύξουν και να διαχειριστούν το VMware Unified Access Gateway για περιπτώσεις χρήσης διοχέτευσης, παρέχοντας βελτιωμένη απόδοση IT.

Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά τη ροή πακέτων κατά τη χρήση του Secure Access και του Cloud Web Security:

Οι απομακρυσμένοι χρήστες μπορούν να απολαύσουν βελτιωμένες επιδόσεις καθώς έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πίσω από το τείχος προστασίας. Η δυνατότητα αξιοποίησης των παγκόσμιων σημείων παρουσίας (PoP) και οι βελτιστοποιημένες δυνατότητες χειρισμού της κυκλοφορίας συμβάλλουν στον περιορισμό των καθυστερήσεων και προσφέρουν καλύτερη απόδοση.