Στη συνέχεια, αναφέρονται τα στοιχεία συστήματος του VMware Secure Access:
  • Κονσόλα UEM Workspace ONE — Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν την κονσόλα UEM Workspace ONE μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web για την προστασία, τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση συσκευών και των πολιτικών πρόσβασής τους. Η κονσόλα UEM έχει πολλές επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ανάπτυξης και της φιλοξενίας.
  • VMware SASE Orchestrator — Το VMware SASE Orchestrator παρέχει κεντρική εγκατάσταση, διαμόρφωση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για όλη την επιχείρηση, πέρα από την οργάνωση της ροής δεδομένων μέσω του δικτύου cloud. Το SASE Orchestrator προσφέρει παροχή εικονικών υπηρεσιών με ένα κλικ στη διακλάδωση, στο cloud ή στο εταιρικό κέντρο δεδομένων.
  • VMware SD-WAN Edge (Προαιρετικά) — Τα VMware SD-WAN Edges είναι συσκευές μηδενικής επαφής επιχειρηματικής κατηγορίας που παρέχουν ασφαλή, βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα με ιδιωτικές, δημόσιες και υβριδικές εφαρμογές, υπολογιστικές και εικονικές υπηρεσίες. Τα SD-WAN Edges εκτελούν αναλυτική αναγνώριση εφαρμογών, καθοδήγηση εφαρμογών και πακέτων, μετρήσεις απόδοσης και ποιότητα υπηρεσιών από άκρο σε άκρο, πέρα από τη φιλοξενία υπηρεσιών λειτουργίας εικονικού δικτύου (VNF).