Αυτή η ενότητα καλύπτει την επιλογή Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) που υπάρχει είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge: πού βρίσκεται η επιλογή, τι κάνει η επιλογή και ποιοι πελάτες θα πρέπει να την ενεργοποιήσουν ή να την αφήσουν απενεργοποιημένη.

Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service)

Η επιλογή Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαμόρφωση> Συσκευή > Διαμόρφωση τμημάτων (Configure > Device > Configure Segments). Όταν η Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση (On), το Edge δημιουργεί διοχετεύσεις προς όλες τις πύλες Secure Access.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί για τους χρήστες του Secure Access, ώστε να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που βρίσκονται πίσω από το Edge.

Από προεπιλογή, το Edge δημιουργεί διοχετεύσεις μόνο στις πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και υπερ-πύλες με βάση τον γεωεντοπισμό του Edge. Αυτές οι πύλες μπορεί να διαφέρουν από τις πύλες που χρησιμοποιούνται για Secure Access. Για παράδειγμα, εάν ένα Edge που βρίσκεται στην Ιαπωνία δημιουργήσει διοχέτευση προς το PoP του Τόκιο, από προεπιλογή δεν δημιουργεί διοχέτευση προς το PoP της Νέας Υόρκης, παρόλο που η υπηρεσία VMware Secure Access χρησιμοποιείται στο PoP της Νέας Υόρκης.

Εάν το Edge χρησιμοποιεί Secure Access χωρίς να ενεργοποιήσει και την επιλογή Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service), αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, επειδή το Edge δεν διαθέτει διοχετεύσεις προς το PoP της Νέας Υόρκης. Η ενεργοποίηση της επιλογής Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) διορθώνει αυτό το ζήτημα.
Σημείωση: Για να δείτε ποιες πύλες χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο Edge, συμπεριλαμβανομένων αυτών για Secure Access, μεταβείτε στις επιλογές Απομακρυσμένα διαγνωστικά > Λίστα διαδρομών (Remote Diagnostics > List Paths).

Η επιλογή Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) συνιστάται για τοποθεσίες πελατών με δύο εξαιρέσεις:

  1. Μια τοποθεσία πελάτη που δεν έχει εφαρμογές στις εγκαταστάσεις της στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση οι χρήστες από άλλες τοποθεσίες.
  2. Η ενεργοποίηση της επιλογής Υπηρεσία Secure Access (Secure Access Service) συνεπάγεται τη δημιουργία πέντε επιπλέον διοχετεύσεων που θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τη χωρητικότητα διοχέτευσης για μοντέλα Edge επιπέδου εισόδου, όπως τα 510, 610 και 620. Συνήθως, μια τοποθεσία με Edge χαμηλότερου επιπέδου δεν θα έχει εφαρμογές στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες και η επιλογή μπορεί να παραμείνει απενεργοποιημένη χωρίς πρόβλημα. Η κύρια περίπτωση χρήσης για αυτήν την επιλογή είναι οι τοποθεσίες Edge διανομέων όπου υπάρχουν συνήθως εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης. Τα Edge διανομέων είναι συνήθως μοντέλα υψηλότερου επιπέδου που μπορούν να χειριστούν τις πρόσθετες πέντε διοχετεύσεις που δημιουργούνται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.