KVM の ICMPv6 の IPFIX テンプレートは 4 つあります(入力方向、出力方向、トンネルを使用する入力方向、およびトンネルを使用する出力方向)。

ICMPv6 の入力方向

テンプレート ID:312。フィールド数:48。

フィールドは次のとおりです。
 • observationPointId(length: 4)
 • DIRECTION(length: 1)
 • SRC_MAC(length: 6)
 • DESTINATION_MAC(length: 6)
 • ethernetType(length: 2)
 • ethernetHeaderLength(length: 1)
 • INPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(368)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • IP_PROTOCOL_VERSION(length: 1)
 • IP_TTL(length: 1)
 • PROTOCOL(length: 1)
 • IP_DSCP(length: 1)
 • IP_PRECEDENCE(length: 1)
 • IP_TOS(length: 1)
 • IPV6_SRC_ADDR(length: 4)
 • IPV6_DST_ADDR(length: 4)
 • FLOW_LABEL(length: 4)
 • ICMP_IPv6_TYPE(length: 1)
 • ICMP_IPv6_CODE(length: 1)
 • 898(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • flowStartDeltaMicroseconds(length: 4)
 • flowEndDeltaMicroseconds(length: 4)
 • DROPPED_PACKETS(length: 8)
 • DROPPED_PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • PKTS(length: 8)
 • PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • Unknown(354)(length: 8)
 • Unknown(355)(length: 8)
 • Unknown(356)(length: 8)
 • Unknown(357)(length: 8)
 • Unknown(358)(length: 8)
 • MUL_DPKTS(length: 8)
 • postMCastPacketTotalCount(length: 8)
 • Unknown(352)(length: 8)
 • Unknown(353)(length: 8)
 • flowEndReason(length: 1)
 • DROPPED_BYTES(length: 8)
 • DROPPED_BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES(length: 8)
 • BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES_SQUARED(length: 8)
 • BYTES_SQUARED_PERMANENT(length: 8)
 • IP LENGTH MINIMUM(length: 8)
 • IP LENGTH MAXIMUM(length: 8)
 • MUL_DOCTETS(length: 8)
 • postMCastOctetTotalCount(length: 8)

ICMPv6 の出力方向

テンプレート ID:313。フィールド数:52。

フィールドは次のとおりです。
 • observationPointId(length: 4)
 • DIRECTION(length: 1)
 • SRC_MAC(length: 6)
 • DESTINATION_MAC(length: 6)
 • ethernetType(length: 2)
 • ethernetHeaderLength(length: 1)
 • INPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(368)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • OUTPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(369)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • IP_PROTOCOL_VERSION(length: 1)
 • IP_TTL(length: 1)
 • PROTOCOL(length: 1)
 • IP_DSCP(length: 1)
 • IP_PRECEDENCE(length: 1)
 • IP_TOS(length: 1)
 • IPV6_SRC_ADDR(length: 4)
 • IPV6_DST_ADDR(length: 4)
 • FLOW_LABEL(length: 4)
 • ICMP_IPv6_TYPE(length: 1)
 • ICMP_IPv6_CODE(length: 1)
 • 898(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • flowStartDeltaMicroseconds(length: 4)
 • flowEndDeltaMicroseconds(length: 4)
 • DROPPED_PACKETS(length: 8)
 • DROPPED_PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • PKTS(length: 8)
 • PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • Unknown(354)(length: 8)
 • Unknown(355)(length: 8)
 • Unknown(356)(length: 8)
 • Unknown(357)(length: 8)
 • Unknown(358)(length: 8)
 • MUL_DPKTS(length: 8)
 • postMCastPacketTotalCount(length: 8)
 • Unknown(352)(length: 8)
 • Unknown(353)(length: 8)
 • flowEndReason(length: 1)
 • DROPPED_BYTES(length: 8)
 • DROPPED_BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES(length: 8)
 • BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES_SQUARED(length: 8)
 • BYTES_SQUARED_PERMANENT(length: 8)
 • IP LENGTH MINIMUM(length: 8)
 • IP LENGTH MAXIMUM(length: 8)
 • MUL_DOCTETS(length: 8)
 • postMCastOctetTotalCount(length: 8)

トンネルを使用する ICMPv6 の入力方向

テンプレート ID:314。フィールド数:55。

フィールドは次のとおりです。
 • observationPointId(length: 4)
 • DIRECTION(length: 1)
 • SRC_MAC(length: 6)
 • DESTINATION_MAC(length: 6)
 • ethernetType(length: 2)
 • ethernetHeaderLength(length: 1)
 • INPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(368)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • IP_PROTOCOL_VERSION(length: 1)
 • IP_TTL(length: 1)
 • PROTOCOL(length: 1)
 • IP_DSCP(length: 1)
 • IP_PRECEDENCE(length: 1)
 • IP_TOS(length: 1)
 • IPV6_SRC_ADDR(length: 4)
 • IPV6_DST_ADDR(length: 4)
 • FLOW_LABEL(length: 4)
 • ICMP_IPv6_TYPE(length: 1)
 • ICMP_IPv6_CODE(length: 1)
 • 893(length: 4、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 894(length: 4、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 895(length: 1、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 896(length: 2、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 897(length: 2、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 891(length: 1、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 892(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 898(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • flowStartDeltaMicroseconds(length: 4)
 • flowEndDeltaMicroseconds(length: 4)
 • DROPPED_PACKETS(length: 8)
 • DROPPED_PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • PKTS(length: 8)
 • PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • Unknown(354)(length: 8)
 • Unknown(355)(length: 8)
 • Unknown(356)(length: 8)
 • Unknown(357)(length: 8)
 • Unknown(358)(length: 8)
 • MUL_DPKTS(length: 8)
 • postMCastPacketTotalCount(length: 8)
 • Unknown(352)(length: 8)
 • Unknown(353)(length: 8)
 • flowEndReason(length: 1)
 • DROPPED_BYTES(length: 8)
 • DROPPED_BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES(length: 8)
 • BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES_SQUARED(length: 8)
 • BYTES_SQUARED_PERMANENT(length: 8)
 • IP LENGTH MINIMUM(length: 8)
 • IP LENGTH MAXIMUM(length: 8)
 • MUL_DOCTETS(length: 8)
 • postMCastOctetTotalCount(length: 8)

トンネルを使用する ICMPv6 の出力方向

テンプレート ID:315。フィールド数:59。

フィールドは次のとおりです。
 • observationPointId(length: 4)
 • DIRECTION(length: 1)
 • SRC_MAC(length: 6)
 • DESTINATION_MAC(length: 6)
 • ethernetType(length: 2)
 • ethernetHeaderLength(length: 1)
 • INPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(368)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • OUTPUT_SNMP(length: 4)
 • Unknown(369)(length: 4)
 • IF_NAME(length: 可変)
 • IF_DESC(length: 可変)
 • IP_PROTOCOL_VERSION(length: 1)
 • IP_TTL(length: 1)
 • PROTOCOL(length: 1)
 • IP_DSCP(length: 1)
 • IP_PRECEDENCE(length: 1)
 • IP_TOS(length: 1)
 • IPV6_SRC_ADDR(length: 4)
 • IPV6_DST_ADDR(length: 4)
 • FLOW_LABEL(length: 4)
 • ICMP_IPv6_TYPE(length: 1)
 • ICMP_IPv6_CODE(length: 1)
 • 893(length: 4、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 894(length: 4、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 895(length: 1、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 896(length: 2、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 897(length: 2、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 891(length: 1、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 892(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • 898(length: 可変、PEN:VMware Inc. (6876))
 • flowStartDeltaMicroseconds(length: 4)
 • flowEndDeltaMicroseconds(length: 4)
 • DROPPED_PACKETS(length: 8)
 • DROPPED_PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • PKTS(length: 8)
 • PACKETS_TOTAL(length: 8)
 • Unknown(354)(length: 8)
 • Unknown(355)(length: 8)
 • Unknown(356)(length: 8)
 • Unknown(357)(length: 8)
 • Unknown(358)(length: 8)
 • MUL_DPKTS(length: 8)
 • postMCastPacketTotalCount(length: 8)
 • Unknown(352)(length: 8)
 • Unknown(353)(length: 8)
 • flowEndReason(length: 1)
 • DROPPED_BYTES(length: 8)
 • DROPPED_BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES(length: 8)
 • BYTES_TOTAL(length: 8)
 • BYTES_SQUARED(length: 8)
 • BYTES_SQUARED_PERMANENT(length: 8)
 • IP LENGTH MINIMUM(length: 8)
 • IP LENGTH MAXIMUM(length: 8)
 • MUL_DOCTETS(length: 8)
 • postMCastOctetTotalCount(length: 8)