Riak KV アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1. Riak KV のメトリック
メトリック名 カテゴリ KPI
使用率|CPU の平均 Riak KV False
使用率|メモリのプロセス Riak KV False
使用率|メモリの合計 Riak KV False
使用率|ノードの取得 Riak KV True
使用率|ノードの取得の合計 Riak KV False
使用率|ノードの配置 Riak KV True
使用率|ノードの配置の合計 Riak KV False
使用率|PBC アクティブ Riak KV True
使用率|PBC 接続 Riak KV True
使用率|読み取り修復 Riak KV True
使用率|vNODE インデックスの読み取り数 Riak KV True
使用率|vNODE インデックスの書き込み数 Riak KV True
アプリケーションの可用性 Riak KV False