Voordat u Automation for Secure Hosts kunt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat aan deze vereisten is voldaan.

Een DLF-licentie toepassen

De DLF .license is de versleutelde Automation Config Enterprise-licentie (RaaS). Automation Config ondersteunt echter ook een _license voor VMware 4x4-licentiesleutels die u kunt verkrijgen via Customer Connect.

Opmerking: Als u de RaaS/.license gebruikt, wordt u aanbevolen over te schakelen naar _license. Dit is alleen van toepassing op vorige SSE-gebruikers.
Wanneer u Automation for Secure Hosts installeert zonder VMware Aria Suite Lifecycle te gebruiken, moet u naast een Automation for Secure Hosts-licentie een DLF-licentie toepassen.
  1. Maak een bestand met de naam vra_license in /etc/raas.
  2. Bewerk het bestand /etc/rass/vra_license en voeg uw sleutel voor Beveiligde hosts toe.
  3. Sla het bestand vra_license op.
  4. Voer chown raas:raas vra_license uit.
  5. Voer systemctl restart raas uit.