Nadat u uw aangepaste controles en benchmarks heeft gemaakt, kunt u een aangepaste inhoudsbibliotheek maken.

Voorwaarden

Aangepaste inhoud maken en testen met de SDK

Procedure

  1. Open de commandoregel en ga naar de rootdirectory van de Custom Content SDK.
  2. Voer het commando ./secops_sdk build -a uit om uw bibliotheek met aangepaste inhoud samen te stellen.
    Nadat het commando is uitgevoerd, bevat de SDK-rootdirectory de subdirectory _dist en twee tar.gz-bestanden die u kunt gebruiken om uw aangepaste inhoud te importeren.
  3. Als u uw inhoud wilt importeren, klikt u op Beheer > Beveiligde hosts in het zijmenu.
  4. Klik onder Conformiteitsinhoud - Beveiligde hosts op Zoeken naar updates.
  5. Klik op Pakket uploaden en selecteer het bestand tar.gz.
    Opmerking: Om eenvoudiger te navigeren in uw aangepaste controles, gebruikt u het bestand met een tijdstempel in de bestandsnaam. U kunt ook inhoud importeren met behulp van de API (RaaS) of via de commandoregel tijdens de installatie. Zie de interface van Sec API of de documentatie voor de installatie van Automation Config.

resultaten

Uw aangepaste inhoud is nu beschikbaar in Automation for Secure Hosts Compliance voor het samenstellen van beleidsregels, het uitvoeren van beoordelingen en het corrigeren van uw systemen.