Automation for Secure Hosts Compliance is een beveiligings- en netwerkbeleidsoplossing voor de IT-infrastructuur die beveiliging combineert met IT-activiteiten, allemaal op één platform.

Automation for Secure Hosts Compliance maakt gebruik van de Automation Config-mogelijkheden voor configuratiebeheer en externe uitvoering om al uw infrastructuurassets conform te maken met een reeks beveiligingsbenchmarks uit de sector. Het integreert met Automation Config om beveiligingsmaatregelen op grote schaal toe te passen, terwijl aangepaste uitzonderingen worden gerespecteerd op basis van de behoeften van uw organisatie.

De ingebouwde conformiteitsbibliotheek bevat de meest recente beveiligingsstandaarden op basis van de beveiligingshandleidingen met best practices uit de sector. Automation for Secure Hosts Compliance gebruikt de bibliotheek om uw infrastructuurbeveiliging te beoordelen en niet-conforme systemen direct te corrigeren. Mogelijk moet u af en toe de beveiligingsbibliotheek bijwerken en inhoud downloaden. U kunt de inhoud bijwerken en downloaden in de beveiligingsbibliotheek door op Beheer > Beveiligde hosts in het zijmenu te klikken en vervolgens Conformiteitsinhoud - Beveiligde hosts > Zoeken naar updates te selecteren.

Als u Automation for Secure Hosts Compliance wilt gebruiken, definieert u eerst een conformiteitsbeleid en scant u vervolgens systemen op het beleid. De scan detecteert niet-conforme systemen en stelt u in staat om problemen onmiddellijk te corrigeren. Daarnaast kunt u vrijstellingen invoeren en gebruikersrechten specificeren om ervoor te zorgen dat alle herstelpaden volgens de behoeften van uw organisatie zijn aangepast.