Met Automation Assembler kunt u uitbreidbaarheidsacties maken voor gebruik in uitbreidbaarheidsabonnementen.

Uitbreidbaarheidsacties bieden zeer aanpasbare, lichte en flexibele manieren om de levenscyclus van applicaties uit te breiden met door gebruikers gedefinieerde scriptcode en actiesjablonen. Actiesjablonen bevatten vooraf gedefinieerde parameters die helpen bij het instellen van de basis van uw uitbreidbaarheidsactie.

Er zijn twee methoden om een uitbreidbaarheidsactie te maken:

De volgende stappen beschrijven de procedure voor het maken van een uitbreidbaarheidsactie die Amazon Web Services als FaaS-provider gebruikt.

Voorwaarden

 • Lidmaatschap van een actief en geldig project.
 • Geconfigureerde Amazon Web Services-rol voor Lambda-functies. Bijvoorbeeld: AWSLambdaBasicExecutionRole.
 • Rol van cloudbeheerder of iam:PassRole-rechten ingeschakeld.

Procedure

 1. Selecteer Uitbreidbaarheid > Bibliotheek > Acties.
 2. Klik op Nieuwe Actie.
 3. Voer een naam in voor uw actie en selecteer een project.
 4. (Optioneel) Voer een beschrijving voor uw actie in.
 5. Klik op Volgende.
 6. Zoek en selecteer een actiesjabloon.
  Opmerking: Als u een aangepaste actie wilt maken zonder een actiesjabloon te gebruiken, selecteert u Aangepast script.
  Er worden nieuwe configureerbare parameters weergegeven.
 7. Selecteer Script schrijven of Pakket importeren.
 8. Selecteer een runtime van de actie.
 9. Voer een naam voor Hoofdfunctie in voor het toegangspunt van de actie.
  Opmerking: Voor acties die zijn geïmporteerd uit een ZIP-pakket moet de hoofdfunctie ook de naam bevatten van het scriptbestand dat het toegangspunt bevat. Als uw hoofdscriptbestand bijvoorbeeld main.py als titel heeft en uw toegangspunt handler (context, inputs) is, moet de naam van de hoofdfunctie main.handler zijn.
 10. Definieer de invoer- en uitvoerparameters van de actie.
 11. (Optioneel) Voeg geheimen of constanten voor uitbreidbaarheidsacties toe aan uw standaardinvoer.
  Opmerking: Zie Hoe kan ik geheimen maken voor gebruik in uitbreidbaarheidsacties en Hoe kan ik constanten voor de uitbreidbaarheidsactie maken voor meer informatie over geheimen en constanten voor uitbreidbaarheidsacties.
 12. (Optioneel) Voeg applicatieafhankelijkheden toe aan de actie.
  Opmerking: Voor PowerShell-scripts kunt u uw applicatieafhankelijkheden definiëren zodat deze worden opgelost in de PowerShell Gallery-opslagplaats. Als u uw applicatieafhankelijkheden wilt definiëren, zodat ze vanuit de openbare opslagplaats kunnen worden omgezet, gebruikt u de volgende indeling:
  @{
          Name = 'Version'
   }
   
   e.g.
   
  @{
    Pester = '4.3.1'
  }
  
  Opmerking: Voor acties die zijn geïmporteerd uit een ZIP-pakket, worden applicatieafhankelijkheden automatisch toegevoegd.
 13. Als u time-outs en geheugenlimieten wilt definiëren, schakelt u de optie Aangepaste time-outs en limieten instellen in.
  De maximale time-outwaarde voor acties van het scripttype is 15 minuten. De maximale time-outwaarde voor acties van het stroomtype is vijf uur. Voor acties van het stroomtype kunt u het tekstvak voor time-out ook leeg laten, waardoor er geen time-outlimiet is. Als u geen time-outlimiet instelt, eindigt de actie-uitvoering wanneer alle stroomelementen hun taken hebben voltooid of wanneer er een fout optreedt.
 14. Klik op Opslaan en klik vervolgens op Testen om uw actie te testen.

Volgende stappen

Nadat de uitbreidbaarheidsactie is gemaakt en geverifieerd, kunt u deze aan een abonnement toewijzen.
Opmerking: Uitbreidbaarheidsabonnementen gebruiken de laatst uitgebrachte versie van een uitbreidbaarheidsactie. Nadat u een nieuwe versie van een actie hebt gemaakt, klikt u op Versies in de rechterbovenhoek van het editorvenster. Als u de versie wilt vrijgeven van de actie die u wilt gebruiken in uw abonnement, klikt u op Vrijgeven.