Als servicebeheerder kunt u Automation Pipelines-pijplijnen in de Automation Service Broker-catalogus beschikbaar stellen door een Automation Pipelines-inhoudsbron toe te voegen en de pijplijnen te delen. De pijplijnen zijn het continue integratie- en leveringsmodel van uw softwarereleaseproces.

Werkstroomdiagram voor het importeren en implementeren van Code Stream-pijplijnen.

Nadat u de pijplijnen hebt geïmporteerd, deelt u deze met de projectleden zodat zij de pijplijnen uit de catalogus kunnen implementeren. Nadat de uitvoering van de pijplijnimplementatie is voltooid, kunnen de gebruikers de invoer en uitvoer controleren en de uitvoer-, pijplijn- en uitvoeringslinks gebruiken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Importeer pijplijnen uit Automation Pipelines.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoudsbronnen.
  2. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Code Stream-pijplijnen.
  3. Voer de naam voor deze inhoudsbron in.
  4. Selecteer het bronproject en klik vervolgens op Valideren.
   Het validatieproces test de verbinding en geeft het aantal vrijgegeven blueprints aan die aan het project in Automation Pipelines zijn gekoppeld.
  5. Klik op Maken en importeren.
  Op de pagina Inhoudsbronnen worden de nieuwe bron en het aantal gedetecteerde en geïmporteerde items weergegeven.
 2. Deel de geïmporteerde items met het bronproject zodat deze in de catalogus worden weergegeven.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities en maak een nieuw beleid voor het delen van inhoud.
  2. Voer een naam in voor het beleid voor het delen van inhoud.
  3. Selecteer in de lijst Bereik het bronproject dat de gebruikers bevat die rechten hebben om de pijplijnen aan te vragen.
  4. Klik in de sectie Inhoud delen op Items toevoegen en selecteer vervolgens een of meer pijplijnen die u met het project wilt delen.
   U kunt alle items selecteren die uit een inhoudsbron zijn geïmporteerd of u kunt afzonderlijke items selecteren. Als u alleen bepaalde pijplijnen wilt selecteren, selecteert u Alle inhoud in het vervolgkeuzemenu Inhoudsbronnen.
  5. Selecteer in het gedeelte Gebruikers de gebruikers en gebruikersgroepen waarvoor u toegang wilt hebben tot de inhoud.
   U kunt de inhoud delen met alle gebruikers en groepen in het project of u kunt afzonderlijke gebruikers en groepen selecteren.
  6. Klik op Maken.
  De pijplijnen worden toegevoegd aan de catalogus waar de leden van het project deze kunnen aanvragen.
 3. Controleer of de pijplijn beschikbaar is in de catalogus voor de leden van de geselecteerde projecten.
  1. Klik op het tabblad Verbruiken.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Projecten het project waarmee u de pijplijn heeft gedeeld.

   U kunt meerdere projecten selecteren.

  3. Zoek de geïmporteerde pijplijn op de pagina Catalogus .
  4. Klik op Aanvragen en geef de vereiste informatie op.
  5. Klik op Verzenden.
   Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.
 4. Controleer het inrichtingsproces om voor een succesvolle implementatie te zorgen.
  1. Selecteer Implementaties > Implementaties en zoek uw geïmplementeerde catalogusitem.
  2. Controleer de kaartstatus totdat deze is geslaagd.
  U kunt de implementatie openen, de invoer en uitvoer bekijken, de links gebruiken om toegang te krijgen tot de uitvoer-URL en de links naar de pijplijn en uitvoering in Automation Pipelines gebruiken.

resultaten

De vrijgegeven pijplijnen worden in Automation Service Broker geïmporteerd, in de catalogus gedeeld en zijn implementeerbaar.

Volgende stappen