Als cloudbeheerder kunt u VMware Aria Automation Orchestrator-werkstromen aan de catalogus toevoegen. De werkstromen worden in Automation Orchestrator gemaakt om een eenvoudige of complexe taak te voltooien.

Naast de reguliere invoerparameters kunnen de werkstromen samengestelde typen bevatten als invoerparameters.

Werkstroomdiagram voor het instellen van Automation Orchestrator.

Voorwaarden

 • Controleer of u over Automation Orchestrator-werkstromen beschikt die vereiste taken kunnen uitvoeren. Zie Werkstromen beheren.

Procedure

 1. Als u geen VMware Aria Automation Orchestrator-integratie in Automation Assembler hebt geconfigureerd, kunt u de integratie in Automation Service Broker toevoegen.
  1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties.
  2. Klik op Integratie toevoegen en klik vervolgens op Orchestrator.
  3. Voer een naam in die deze instantie identificeert wanneer u de inhoudsbron maakt.
  4. Voer de URL voor uw instantie van Automation Orchestrator in.
  5. Klik op Valideren.
  6. Klik op Toevoegen.
 2. Importeer de werkstroom.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoudsbronnen.
  2. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Orchestrator.
  3. Voer de naam voor deze inhoudsbron in, zodat u deze kunt identificeren wanneer u de inhoud deelt.
  4. Klik op Toevoegen en selecteer de werkstromen die u in Automation Service Broker beschikbaar wilt maken.
  5. Klik op Maken en importeren.
 3. Deel de geïmporteerde werkstroom met een project.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities en maak een nieuw beleid voor het delen van inhoud.
  2. Voer een naam in voor het beleid voor het delen van inhoud.
  3. Selecteer in de lijst Bereik het project dat de gebruikers omvat die de werkstromen moeten kunnen implementeren.
  4. Klik in de sectie Inhoud delen op Items toevoegen en selecteer vervolgens een of meer werkstromen die u met de projectleden wilt delen.
   U kunt alle items selecteren die uit een inhoudsbron zijn geïmporteerd of u kunt afzonderlijke items selecteren. Als u alleen bepaalde werkstromen wilt selecteren, selecteert u Alle inhoud in het vervolgkeuzemenu Inhoudsbronnen.
  5. Selecteer in het gedeelte Gebruikers de gebruikers en gebruikersgroepen waarvoor u toegang wilt hebben tot de inhoud.
  6. Klik op Maken.
 4. Controleer of de werkstroom in de catalogus beschikbaar is voor leden van het geselecteerde project.
  1. Klik op het tabblad Verbruiken.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Projecten het project waarmee u de werkstroom heeft gedeeld.

   U kunt meerdere projecten selecteren.

  3. Zoek op de pagina Catalogus de geïmporteerde werkstroom en controleer de projecten om er zeker van te zijn dat het project dat u heeft geconfigureerd, is opgenomen.
  4. Klik op Aanvragen en geef de vereiste informatie op.
  5. Klik op Verzenden.
  Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.
 5. Controleer het inrichtingsproces om er zeker van te zijn dat de werkstroom correct wordt uitgevoerd.
  1. Selecteer Implementaties > Implementaties en zoek uw geïmplementeerde aanvraag.
  2. Controleer de kaartstatus totdat deze is geslaagd.

resultaten

De Automation Orchestrator-werkstromen worden in Automation Service Broker geïmporteerd en in de catalogus gedeeld.

Volgende stappen