Als cloudbeheerder kunt u Automation Assembler-sjablonen in de Automation Service Broker-catalogus beschikbaar stellen door een Automation Assembler-inhoudsbron toe te voegen en de sjablonen te delen. De sjablonen zijn de specificaties voor services of applicaties die u voor uw cloudproviders kunt implementeren.

Werkstroomdiagram voor het importeren en implementeren van Automation Assembler-sjablonen.

Nadat u de Automation Assembler-sjablonen heeft geïmporteerd, deelt u deze met de projectleden zodat zij de sjablonen kunnen implementeren. Op het moment van de aanvraag wordt de sjabloon geïmplementeerd in de regio van het cloudzoneaccount of de gegevensopslag die de sjabloonvereisten ondersteunt.

Voorwaarden

Procedure

 1. Importeer sjablonen uit Automation Assembler.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoudsbronnen.
  2. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Sjabloon.
  3. Voer de naam voor deze inhoudsbron in.
  4. Selecteer het bronproject en klik vervolgens op Valideren.
   Het validatieproces test de verbinding en geeft het aantal vrijgegeven sjablonen aan die aan het project in Automation Assembler zijn gekoppeld.
  5. Klik op Maken en importeren.
  Op de pagina Inhoudsbronnen worden de nieuwe bron en het aantal gedetecteerde en geïmporteerde items weergegeven.
 2. Deel de geïmporteerde items met een project.
  Als u de sjabloon voor meer dan één project wilt importeren, moet u voor elk project een eigen beleid voor het delen van inhoud maken.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities en maak een nieuw beleid voor het delen van inhoud.
  2. Voer een naam in voor het beleid voor het delen van inhoud.
  3. Selecteer het doelproject in de lijst Bereik.
  4. Klik in de sectie Inhoud delen op Items toevoegen en selecteer vervolgens een of meer cloudsjablonen die u met het project wilt delen.

   De lijst met mogelijke sjablonen bevat de sjablonen die zijn gekoppeld aan het huidige project in Automation Assembler en sjablonen voor andere projecten waarop delen is ingeschakeld.

   U kunt alle items selecteren die uit een inhoudsbron zijn geïmporteerd of u kunt afzonderlijke items selecteren. Als u alleen bepaalde sjablonen wilt selecteren, selecteert u Alle inhoud in het vervolgkeuzemenu Inhoudsbronnen.

  5. Selecteer in het gedeelte Gebruikers de gebruikers en gebruikersgroepen waarvoor u toegang wilt hebben tot de inhoud.
   U kunt de inhoud delen met alle gebruikers en groepen in het project of u kunt afzonderlijke gebruikers en groepen selecteren.
  6. Klik op Maken.
  De Automation Assembler-sjablonen worden toegevoegd aan de catalogus waar de leden van het project deze kunnen aanvragen.
 3. Controleer of de sjabloon in de catalogus beschikbaar is voor de leden van de geselecteerde projecten met wie u de inhoud heeft gedeeld.
  1. Klik op het tabblad Verbruiken.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Projecten het project waarmee u de cloudsjabloon heeft gedeeld.

   U kunt meerdere projecten selecteren.

  3. Zoek op de pagina Catalogus de geïmporteerde sjabloon en controleer de projecten om er zeker van te zijn dat het project dat u heeft geconfigureerd, is opgenomen.
  4. Klik op Aanvragen en geef de vereiste informatie op.
   Als de sjabloon meer dan één vrijgegeven versie heeft, selecteert u de versie die u wilt implementeren.
  5. Klik op Verzenden.
   Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.
 4. Controleer het inrichtingsproces om voor een succesvolle implementatie te zorgen.
  1. Selecteer Implementaties > Implementaties en zoek uw geïmplementeerde catalogusitem.
  2. Controleer de kaartstatus totdat deze is geslaagd.

resultaten

De vrijgegeven Automation Assembler-cloudsjablonen worden in Automation Service Broker geïmporteerd, in de catalogus gedeeld en zijn implementeerbaar.

Volgende stappen