Beleidsregels voor resourcequota bepalen hoeveel resources beschikbaar zijn voor uw gebruikers. U definieert beleidsregels voor resourcequota om het aantal resources te beperken dat kan worden verbruikt door elke gebruiker, het project of de organisatie. De toepassingsvoorbeelden in deze procedure zijn een inleiding tot beleidsregels voor resourcequota.

Als u geen beleidsregels voor resourcequota heeft gedefinieerd, wordt geen governance toegepast en kunnen gebruikers nieuwe resources gebruiken totdat alle beschikbare resources in gebruik zijn.

Als cloudbeheerder kunt u een of meer beleidsregels voor resourcequota maken en ze bijvoorbeeld toepassen op het organisatieniveau. Aangezien gebruikers in de hele organisatie implementatieresources aanvragen, volgen beleidsregels voor resourcequota het gebruik van resources om ervoor te zorgen dat nieuwe implementatieaanvragen de resourcelimieten die in het beleid zijn gedefinieerd niet overschrijden.

Het beleidsbereik definiëren

Wanneer u uw beleidsregels maakt, moet u het beleidsbereik configureren. Het bereik bepaalt of het beleid wordt toegepast op resources op organisatie- of projectniveau. Zie Hoe configureer ik bereik in Automation Service Broker-beleidsregels voor meer informatie over beleidsbereik.
 • Als het beleidsbereik Organisatie is, worden alle resources in uw organisatie beheerd op basis van gedefinieerde beleidsregels.
 • Als het beleidsbereik uit meerdere projecten bestaat, worden de resources die aan de opgegeven projecten zijn gekoppeld, beheerd op basis van het gedefinieerde beleid.
 • Als het beleidsbereik één project is, worden de resources die aan dat project zijn gekoppeld, beheerd op basis van het gedefinieerde beleid. Dit is niet van invloed op andere projecten.

Limieten voor het bereikniveau definiëren

Wanneer u quota definieert, moet u voor elke resource limieten voor het bereikniveau opgeven. Niveaulimieten bieden extra governance voor resources. Als u bijvoorbeeld een beleid voor een resourcequotum op de hele organisatie wilt toepassen, kunt u het bereikniveau instellen op organisatielimieten of kunt u limieten definiëren voor een kleiner segment, zoals projecten of gebruikers binnen die organisatie.

U kunt slechts één limiet voor een resourcetype per bereikniveau in hetzelfde beleid instellen. U kunt bijvoorbeeld een resourcequotum voor opslagverbruik op organisatieniveau instellen en per gebruiker in hetzelfde beleid. U kunt niet twee opslagquota definiëren op organisatieniveau in hetzelfde beleid.

Resourcequotalimieten zijn afhankelijk van het ruime beleidsbereik. Als u het bereik wijzigt nadat u de resourcequotalimieten heeft ingesteld, worden de resourcequota-instellingen verwijderd en moet u opnieuw beginnen.

Het vervolgkeuzemenu voor het bereikniveau bevat de volgende opties.
Optie Beschrijving Beschikbaar op deze beleidsbereikniveaus
Organisatielimieten

Beperkt de hoeveelheid resources die beschikbaar zijn voor gebruik op organisatieniveau.

Resourcequota met organisatielimieten worden verspreid over alle gebruikers of alle projecten in de organisatie.

 • Organisatie
Organisatiegebruikerslimieten Beperkt het totale aantal resources dat elke gebruiker kan gebruiken binnen de organisatie.
 • Organisatie
Projectlimieten

Beperkt het aantal resources dat beschikbaar is voor gebruik op projectniveau.

Resourcequota met projectlimieten worden verspreid over alle gebruikers in de opgegeven projecten.

Projectlimieten zijn niet cumulatief. Als het beleidsbereik is ingesteld op meerdere projecten, worden de resourcelimieten per project toegepast.

 • Organisatie
 • Meerdere projecten
 • Project
Projectgebruikerslimieten Beperkt het totale aantal resources die elke gebruiker die tot de opgegeven projecten behoort, op projectniveau kan gebruiken.
 • Organisatie
 • Meerdere projecten
 • Project

Hoe worden beleidsregels voor resourcequota afgedwongen

 • Meerdere beleidsregels voor resourcequota kunnen afdwingbaar zijn. Beleidsregels voor resourcequota worden geëvalueerd en er wordt een afgedwongen beleid toegepast op de implementatieaanvraag. Als er meerdere beleidsregels zijn gedefinieerd voor een resource met hetzelfde bereikniveau, wordt het resourcequotum met de laagste limietwaarde afgedwongen. Het toepassingsvoorbeeld in deze procedure bevat meer informatie over hoe resourcequota worden verwerkt.
 • Wanneer een beleid voor resourcequota wordt afgedwongen, worden alle bestaande implementatieresources geëvalueerd ten opzichte van het resourcequotum, met uitzondering van de implementatieaanvragen die in behandeling zijn. Resourcegebruik wordt bijgewerkt nadat de implementatieaanvraag is voltooid en dus worden aanvragen die in behandeling zijn, niet opgenomen in de evaluatie.
 • Bij het implementeren van cloudsjablonen staan beleidsregels voor resourcequota overinrichting van opslag toe, omdat het systeem niet weet wat de werkelijke opslaggrootte van de implementatie is voordat de machine wordt ingericht op het eindpunt. Nadat het resourcegebruik is bijgewerkt en het systeem detecteert dat de inrichtingsresources de limiet voor resourcequota overschrijden, staat het beleid geen daaropvolgende aanvragen toe.
 • Beleidsregels voor resourcequota worden afgedwongen op de volgende acties voor dag 2: Schijf toevoegen, Eigenaar wijzigen, Project wijzigen, Machinegrootte wijzigen, Opstartschijfgrootte wijzigen, Schijfgrootte wijzigen, Implementatie bijwerken.
 • De beleidsregels voor resourcequota gelden alleen voor resources van VMware vSphere, Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform die zijn gemaakt op basis van cloudsjablonen.

Wanneer worden beleidsregels voor resourcequota afgedwongen

Beleidsregels voor resourcequota worden toegepast wanneer:
 • Een gebruiker een catalogusitem in Automation Service Broker of een cloudsjabloon in Automation Assembler aanvraagt.
 • Een gebruiker wijzigt een implementatie of de bijbehorende onderdeelresources.
 • Wanneer u een nieuw beleid maakt of een bestaand beleid bijwerkt, kan het tot twee minuten duren voordat het systeem de wijzigingen heeft toegepast. Als u bijvoorbeeld binnen twee minuten na het bijwerken van een beleid een nieuwe implementatie maakt, zijn de beleidsupdates mogelijk niet van toepassing op de implementatieaanvraag.

Procedure

In dit scenario zijn er drie beleidsdefinities die illustreren hoe u beleidsregels voor resourcequota kunt bouwen en wat de resultaten hiervan zijn wanneer ze worden afgedwongen.

 1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities > Nieuw beleid > Beleid voor resourcequotum.
 2. Configureer beleid 1 voor het resourcequotum.

  Als cloudbeheerder wilt u bepalen hoe resources worden gedistribueerd onder de gebruikers en projecten in de organisatie die u beheert.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie

   Dit beleid wordt toegepast op de hele organisatie.

  2. Definieer de resourcequota.
   Bereikniveau Resource en limiet
   Organisatielimieten CPU = 2000
   Organisatiegebruikerslimieten CPU = 10
   Projectlimieten CPU = 200
   Projectgebruikerslimieten CPU = 5

  In dit scenario is de totale hoeveelheid die beschikbaar is voor verbruik door alle gebruikers in de organisatie 2000 CPU's en is het totale beschikbare aantal per project 200 CPU's. Elke gebruiker kan maximaal 5 CPU's gebruiken in elk project waar ze deel van uitmaken, maar niet meer dan 10 CPU's, gecombineerd in alle implementaties. Wanneer een limiet op het bereikniveau is bereikt, mislukt elke nieuwe implementatieaanvraag die deze limiet overschrijdt.

 3. Configureer beleid 2 voor het resourcequotum.

  Als projectbeheerder wilt u bepalen hoe resources worden gedistribueerd onder ontwikkelaars in verschillende projecten die u beheert.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope

   Meerdere projecten

   Definieer de projectcriteria. Bijvoorbeeld:

   Project name contains dev

   Dit beleid wordt alleen toegepast op projecten waarvan de naam dev bevat.

  2. Definieer de resourcequota.
   Bereikniveau Resource en limiet
   Projectlimieten CPU = 100
   Projectgebruikerslimieten CPU = 10
  In dit scenario worden de resources die op elk bereikniveau beschikbaar zijn, geëvalueerd en worden zowel beleid 1 als beleid 2 uitgevoerd. Van de twee beleidsregels worden de laagste limieten toegepast.
  • Gebruikerslimieten voor projecten in beleid 1 worden toegepast omdat de gedefinieerde waarde lager is dan die in beleid 2.
  • Projectlimieten in beleid 2 worden toegepast omdat de gedefinieerde waarde lager is dan die in beleid 1.
  • Limieten op organisatieniveau die zijn gedefinieerd in beleid 1, zijn ook van toepassing op de projecten die zijn opgegeven in het bereik van beleid 2.
 4. Configureer beleid 3 voor het resourcequotum.
  Als cloudbeheerder wilt u resources op project- en organisatieniveau gelijkmatig distribueren onder gebruikers.
  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope

   Organisatie

   Dit beleid wordt toegepast op de hele organisatie.

  2. Definieer de resourcequota.
   Bereikniveau Resource en limiet
   Organisatielimieten CPU = 1000
   Organisatiegebruikerslimieten CPU = 50
   Projectgebruikerslimieten CPU = 3
   In dit scenario worden de resources die op elk bereikniveau beschikbaar zijn, geëvalueerd en worden alle drie beleidsregels afgedwongen. Nogmaals: de limieten op het laagste bereikniveau van de drie beleidsregels worden toegepast.
   • Gebruikerslimieten voor projecten in beleid 3 worden toegepast omdat de gedefinieerde waarde lager is dan in beleid 1 en beleid 2.
   • Organisatiegebruikerslimieten in beleid 3 worden niet toegepast. In plaats daarvan wordt de limiet die is gedefinieerd in beleid 1, toegepast omdat de waarde lager is.
   • Limieten op organisatieniveau zoals gedefinieerd in beleid 3 worden toegepast omdat de waarde lager is dan in beleid 1.

Samenvatting

Op basis van de bovenstaande configuratievoorbeelden wordt in het volgende diagram samengevat hoe resourcequota voor meerdere beleidsregels worden toegepast.

Voorbeeld van hoe meerdere beleidsregels voor resourcequota worden toegepast op verschillende bereikniveaus.

Wat moet u nu doen