Als Automation Service Broker-consument implementeert u een catalogusitem dat van Automation Assembler, Amazon CloudFormation en andere bronnen is geïmporteerd, zodat u het als onderdeel van uw werkprocessen kunt implementeren.

De catalogusitems die u van uw cloudbeheerder hebt gekregen. Welke items beschikbaar zijn voor u, is afhankelijk van uw lidmaatschap van projecten.
 • Als u lid bent van één project, ziet u alleen de catalogusitems voor dat project.
 • Als u lid bent van verschillende projecten, ziet u de catalogusitems voor die projecten. U kunt de sectie Projecten gebruiken om catalogusitems op een specifiek project te filteren.
 • Als uw project geen geconfigureerde catalogusitems heeft, wordt de sectie Catalogus niet weergegeven.

Projecten bepalen ook uw opties tijdens de implementatie.

De informatie in dit artikel is algemeen omdat elk catalogusitem uniek is. De variatie is afhankelijk van de manier waarop de sjabloon en andere items zijn samengesteld inclusief de variabelen die beschikbaar worden gemaakt bij het maken van de aanvraag.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Verbruiken in Automation Service Broker.
 2. (Optioneel) Selecteer in het vervolgkeuzemenu Projecten het project waarvoor u het beschikbare catalogusitem wilt bekijken.
  Als er meerdere projecten in het vervolgkeuzemenu worden weergegeven, kunt u meer dan één project selecteren. U kunt een lijst met uw projecten bekijken op de pagina Overzicht.
  Als u slechts toegang heeft tot één project, kunt u deze stap overslaan. Alle catalogusitems voor dat project worden in de catalogus weergegeven .
 3. Klik op Catalogus.
  De beschikbare catalogusitems zijn beschikbaar voor u op basis van het project dat u heeft geselecteerd. Als u geen project heeft geselecteerd, worden alle catalogusitems die voor u beschikbaar zijn, weergegeven in de catalogus.
 4. Zoek het catalogusitem dat u wilt implementeren.
  U kunt de opties voor filteren, zoeken of sorteren gebruiken om het catalogusitem te vinden.
 5. Klik op Aanvragen.
 6. Geef alle vereiste informatie op.

  Als de sjabloon meer dan één vrijgegeven versie heeft, selecteert u de versie die u wilt implementeren.

  Er is een implementatienaam vereist, evenals een project. De projectlijst bevat de projecten waarvan u lid bent.

  Het formulier kan andere opties hebben die u moet configureren, afhankelijk van de manier waarop de sjabloon is ontworpen.

 7. Klik op Verzenden.
  Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.

Volgende stappen

Controleer uw aanvraag. Zie Hoe kan ik Automation Service Broker-implementaties controleren.